Kapat

Felsefe 2002

Anasayfa
Felsefe Felsefe 2002

“Felsefe 2002” “I. Kitap” ve “II. Kitap” olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. “Batı Felsefe Geleneği: Öğreti ve Kavramlar Açısından Yaklaşım” başlığını taşıyan “I. Kitap”, André Verges ve Denis Huisman’ın “Cours de Philosophie” (Edition Nathan, Paris 1990) adlı kitabından, Türkiye’deki lise felsefe programı da göz önüne alınarak seçilmiş bölümlerin çevirisinden oluşmaktadır. “Osmanlı ve Türk Felsefe Geleneği: Dönemsel Yaklaşım” başlığını taşıyan “II. Kitap” ise, bir Avrupa ülkesi için düşünülen lise felsefe programlarında yer almayan ama Türkiye’de eğitim gören bir gencin kendi kültürünün önemli unsurlarını oluşturan konulara ayrılmıştır. Bu kitapta birincisinden farklı olarak dönemsel bir yaklaşım benimsenmiş ve bu çerçevede Türk ve İslam kültüründe yer alan Batı tarzı felsefeye yakın alanlara olduğu kadar, içinde felsefi boyutu da barındıran ya da en azından kendilerine felsefe ile bakılmasına ihtiyaç gösteren, Türkiye’nin toplumsal tarihinde etkili olmuş düşünce akımlarına da yer verilmiştir. Daha çok siyaset felsefesine ait konular olan bu son bölümler, felsefenin genç bir bireyin bir yurttaş olarak eğitilmesine yapacağı katkılar göz önüne alarak belirlenmiştir. “Felsefe 2002” Prof. Dr. Tülin Bumin’in yayın yönetmenliğinde, Prof. Dr. Ahmet Arslan, Doç Dr. İlhami Güler, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Kurtoğlu, Prof. Dr. Ahmet Cevizci, Prof. Dr. Murat Belge, Prof. Dr. S. Seyfi Öğün, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Prof. Dr. Mete Tunçay ve Yrd. Doç. Dr. Nilgün Kılınç tarafından hazırlanmıştır. 

felsefe