Kapat

Psikolojinin Felsefi Tarihi

Anasayfa
Psikoloji Psikolojinin Felsefi Tarihi

Antik Yunan’dan 20. yüzyıl ortalarına kadar psikolojinin düşünsel geçmişini Batı felsefesi eksenli ortaya koyan bu çalışma, yalnızca antik dönemden yakın döneme kadar insana dair en temel düşünceleri keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda geniş bir toplumsal ve bilimsel çerçevede cereyan eden fikirleri, akımları ve tarihsel süreçleri irdeliyor. Bu uzun tarihsel yolculukta Antik Yunan, Rönesans Floransası, Aydınlanma Çağı Fransası vb. daha birçok önemli tarihî durak noktası, günümüz psikolojisinin hangi kaynaklardan beslendiğini ortaya koyan birer uğrak yeri olarak karşımıza çıkıyor. Değinilen çağların problemleri ve bununla birlikte düşünürleri harekete geçiren düşünsel itici kuvvetin çıkış noktaları mercek altına alınıyor. Bu çalışma, felsefe ve bilim çağları ekseninde dönen, fakat bunu yaparken yalnızca kronolojik yönteme başvurmayan, aynı zamanda psikolojinin özünü kavrama ve psikolojinin hem biricik hem de diğer konularla bağlantılı olduğunu saptayan bir tanımlamaya ulaşma çabası güden bir psikoloji tarihi eseridir. Robinson, psikolojinin sadece belirli bir dönemin psikologlarının icra edeceği bir şey olarak algılanmaması için çaba gösterdiği bu eserinde, ABD’li psikolog Ernest R. Hilgard’ın dediği gibi, “genel olarak rastladığımız sıradan yöntemlerle büyük bir düşünürü övüp bir sonrakini kronolojik bir sırada izlemek yerine, düşüncelerin gelişimini zihnin doğası üzerine alternatif yaklaşımlar getirerek ortaya koymaktadır.” 


 • Yazar: Daniel N. Robinson
 • Kitabın Başlığı: Psikolojinin Felsefe Tarihi
 • Orijinal Başlık: An Intellectual History of Psychology
 • Çeviren: Deniz Uludağ [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayanlar: Meyra Yürükoğlu, Emin Aygün
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları – 249; Psikoloji Dizisi – 1
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Ocak 2020
 • Sayfa Sayısı: 606
 • ISBN: 978-625-7030-01-4
 • Kapak Resmi: Gustave Moreau, Orpheus, 1865.
 • Boyutları: 13,5 x 21
Psikolojinin-Felsefi-Tarihi-İçindekiler

https://www.dogubati.com/psikolojinin-felsefi-tarihi