Kapat

TALIS 2018 SONUÇLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Anasayfa
Eğitim TALIS 2018 SONUÇLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

OECD tarafından 2018 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen TALIS – Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi çalışmasının bulgularına ilişkin ilk rapor TALIS 2018 Results (Volume I) 19 Haziran 2019 tarihinde yayımlandı. Raporda, Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 48 ülke ve ekonomide öğretmen ve okul müdürlerinden anketler aracılığıyla toplanan veriler kapsamında çeşitli ülkelerde uygulanan eğitim politikaları ve bu politikaların okullardaki yansımaları incelenmiştir.

TEDMEM tarafından hazırlanan “TALIS 2018 Sonuçları ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler” raporunun amacı ise, Türkiye’den de toplam 815 okul müdürü ve yaklaşık 16 bin öğretmenin katılımcı olarak yer aldığı TALIS 2018 araştırmasına ilişkin genel bir bilgi vermek, raporun öne çıkan bulgularını Türkiye verilerine odaklanarak özetlemek ve bunlara ilişkin değerlendirme ve önerilere yer vermektir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2019

Kaynak: www.tedmem.org

TALIS-2018