Kapat

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU

Anasayfa
Eğitim ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU

26-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Üniversitemizde düzenlenecek olan sempozyumda, eğitim bilimlerine ve alan eğitiminin tamamına yönelik çalışmalara yer verilecektir. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı uluslararası nitelikteki sempozyumda; çağrılı konuşmacıların katılacağı paneller, sözlü sunum ve poster bildirileri kapsamaktadır. Çift körlemeli hakem sürecinin ardından kabul edilen ve sempozyumda sunumu gerçekleştirilen bildiri özetleri, ISBN’li Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı’nda elektronik ortamda kitap formatında yayınlanacaktır. Bildiri Tam Metinleri ise, katılımcıların tercihlerine göre Sempozyum Bildiri Kitabı’nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin (OMÜ-EFD) Sempozyum Özel Sayısında veya Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi’nde hakem süreci dikkate alınarak yayınlanacaktır. Kurtuluş meşalesinin yakılışının 100. yılında sizleri Samsun’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Sempozyum Konuları

Sempozyum temaları eğitim bilimlerine ve alan eğitiminin tamamına yönelik çalışmalıdır.

2023 Eğitim Vizyonu 
Avrupa Birliği ve Eğitim Programları  
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  
Biyoloji Eğitimi  
Bilgi Okuryazarlığı  
Çevre Eğitimi Coğrafya Eğitimi  
Değerler Eğitimi  
Demokrasi ve Eğitim Din Eğitimi  
Diğer tüm öğretmenlik alanları  
Eğitim Araştırmalarında Metodolojik Sorunlar  
Eğitim Felsefesi  
Eğitim ve Dilbilim 
Eğitim Liderliği  
Eğitim Liderliği ve Cinsiyet  
Eğitim Politikaları Eğitim Programları ve Öğretim  
Eğitim Psikolojisi Eğitim Sosyolojisi  
Eğitim Tarihi Eğitim Yönetimi ve Denetimi  
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
Eğitim ve İstihdam  
Eğitim ve Kültür  
Eğitim ve Teknoloji  
Eğitimin Geleceği  
Felsefe Grubu Eğitimi  
Fen Bilgisi Eğitimi  
Fizik Eğitimi  
Görsel Sanatlar Eğitimi  
Halk Eğitimi  
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  
Kalkınma İçin Eğitim  
Kapsayıcı Eğitim  
Kimya Eğitimi  
Matematik Eğitimi  
Mesleki ve Teknik Eğitim Müze Eğitimi  
Müzik Eğitimi  
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler  
Öğretmen Eğitimi  
Okul Öncesi Eğitimi  
Özel Eğitim  
Psikolojik Danışma ve Rehberlik  
Sanat ve Tasarım Eğitimi  
Sınıf Eğitimi  
Sosyal Bilgiler Eğitimi  
Medya Okuryazarlığı  
Sosyal Adalet için Eğitim  
Tarih Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Eğitimi  
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi  
Türkçe Eğitimi Uzaktan Eğitim  
Yabancı Diller Eğitimi  
Yaratıcı Drama Eğitimi  
Yaşam Boyu Öğrenme  
Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim  
Turizm Eğitimi  
Yapay Zeka ve Eğitim  
Yükseköğretim Çalışmaları  
Ziraat Eğitimi